Snow Park

Snow Park

Dla wszystkich amatorów ekstremalnych wrażeń ośrodek Poniwiec Mała Czantoria przygotował profesjonalny snowpark.

Raven Park Poniwiec we współpracy z Pauliną Ligocką — medalistką mistrzostw świata oraz polską marką Raven produkującą deski snowboardowe, będą dbać o wysoki standard i przygotowanie snowparku każdego dnia.

Raven Park Poniwiec zlokalizowany jest przy górnej stacji kolei linowej.

Naszym wspólnym celem jest stworzenie nowoczesnego snowparku w którym będziemy organizować zawody, sesje fotograficzne, do którego będą zaglądać teamowi rajderzy.

 

 

Regulamin snowparku „Raven Park Poniwiec” na stoku Poniwiec Mała Czantoria w Ustroniu

 1. Urządzenia w obrębie parku przeznaczone są wyłącznie do użytkowania przez osoby jeżdżące na deskach snowboardowych i nartach freestylowych.
 2. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą korzystać z parku wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych.
 3. Uczestnicy korzystają z parku na własną odpowiedzialność.
 4. Każda osoba korzystająca z urządzeń parku ma obowiązek używania przez cały czas jazdy kasku ochronnego, zaleca się również jazdę w komplecie ochraniaczy.
 5. Na jednym urządzeniu może jeździć maksymalnie 1 osoba.
 6. Chodzenie po urządzeniach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z urządzeń jest zabronione.
 7. Jazda i przebywanie na terenie parku Raven Park Poniwiec osób, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających jest zabroniona.
 8. Każdy uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego respektowania poleceń obsługi obiektu,
 9. a nie stosowanie się do jej poleceń, skutkować może wydaleniem z obiektu.
 10. Osoby towarzyszące mogą przebywać w obrębie parku tylko w miejscach wyznaczonych przez obsługę
 11. O poziomie zaawansowania i wyborze poziomu trudności przeszkód decyduje sam korzystający.
 12. W przypadku większej ilości osób w parku poinformuj innych o zamiarze najazdu na przeszkodę poprzez podniesienie ręki i upewnienie się, że nikt wcześniej nie wyraził zamiaru najazdu na tą samą przeszkodę.
 13. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeń parku tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia obsługi o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.
 14. Zabrania się wnoszenia na teren parku alkoholu i jego spożywania oraz wnoszenia opakowań szklanych czy  innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników.
 15. Na obiekcie „snowpark” obowiązuje absolutny zakaz jazdy na sankach, „jabłuszkach” itp. 
 16. Jazda na desce snowboardowej i nartach freestylowych jest sportem niebezpiecznym. Przestrzeganie  powyższych zasad nie eliminuje w całości ryzyka urazów.  
 17. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym korzystaniem ze parku ponosi korzystający, w związku z czym dzierżawca terenu nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i na mieniu, wynikłe z niezgodnego z niniejszym regulaminem użytkowania parku, jako związane z ryzykiem
 18. Park prowadzony jest przez stowarzyszenie Freestyle Sports Union wszystkie sprawy odnośnie parku proszę kierować pod nr: 516087725 Michał lub 505049803 Paulina. 

Podstawowe zasady bezpiecznego i sprawnego korzystania z parku „Raven Park Poniwiec”

 • Zanim przystąpisz do jazdy zawsze zrób odpowiednią rozgrzewkę całego ciała jak również zwróć uwagę na znakowanie i ostrzeżenia
 • Potraktuj pierwszy zjazd jako rozpoznanie, która pozwoli Ci zaznajomić się z terenem
 • Nie skacz na oślep i zawsze używaj kasku i jeśli to możliwe ochraniaczy
 • Bądź świadomy swoich ograniczeń i zjeżdżaj adekwatnie do poziomu swoich umiejętności
 • Zorientuj się co do rozmieszczenia przeszkód jak i zmian w budowie parku
 • Szanuj teren parku i pozostałych uczestników
 • Pamiętaj aby zawsze szybko opuścić i uprzątnąć obszar lądowania
 • Dostosuj się do znaków i stój z dala od obszarów na których odbywają się przejazdy zawodników

PAMIĘTAJ

 • NIC NIE CHRONI PRZED UPADKIEM Z URZĄDZEŃ
 • NIE PRZECENIAJ SWOICH MOŻLIWOŚCI
 • NIE WYKONUJ AKROBACJI BEZ SPORTOWEGO PRZYGOTOWANIA
 • PAMIĘTAJ, ŻE JEŹDZISZ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

TELEFONY ALARMOWE: Pogotowie ratunkowe 999 Numer ratunkowy 112