Kolej linowa czynna od 8:00 do 22:00 Jazda wieczorna dłuższa o godzinę!

przerwa na ratrakowanie od 16 do 17