Kolej linowa czynna od 8:00 do 21:00

przerwa na ratrakowanie codziennie od 16-17. 

 

EU