Kolej linowa czynna dla ruchu pieszego w godzinach 9:00-15:30